Cipax

Marknadsledare inom rotationsgjutning

Kvalitet, erfarenhet och lokal närvaro

Branscherfarenhet

Långt samarbete med ledande industri

Egna produkter

CPX, Pioner & Steady