CPX Slamavskiljare

CPX Slamavskiljare finns i två olika storlekar, 1200 och 2200 Liter. CPX Slamavskiljare har marknadens flexiblaste installationsdjup där den kombinerar en låg bygghöjd med en kraftig konstruktion för ett installationsdjup på upp till 2,9 meter. Tanken klarar även att installeras ovan mark där markförhållandena inte tillåter grävning.

Slamavskiljaren har en mycket hög slamavskiljningsförmåga, 0,11 gram. 23012 är utrustad med 2 kammare, 23021 med 3 kammare. Vilket ger en lång sedimenteringssträcka.

CPX Slamavskiljare har en flexibel design som passar alla system och markförhållanden, in- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren. Slamavskiljaren kan använda alla Cipax förhöjningshalsar och även ett standard 600 mm korrugerat stigarrör.

Nedladdning

CAD-filer kräver inloggning