CPX Slamavskiljare

CPX Slamavskiljare har marknadens flexiblaste installationsdjup där den kombinerar en låg bygghöjd med en kraftig konstruktion för ett installationsdjup på upp till 2,9 meter. Tanken klarar även att installeras ovan mark där markförhållandena inte tillåter grävning.

Slamavskiljaren har en mycket hög slamavskiljningsförmåga, 0,11 gram och är utrustad med 3 kammare som ger extra lång sedimenteringssträcka.

CPX Slamavskiljare har en flexibel design som passar alla system och markförhållanden, in- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren. Slamavskiljaren kan använda alla Cipax förhöjningshalsar och även ett standard 600 mm korrugerat stigarrör.

CPX Slamavskiljare är godkänt av SP enligt SS-EN 12566-1.

Nedladdning

CAD-filer kräver inloggning