Hållbara avlopp

• Hållbara tankar             • Hållbart för miljön                   • Hållbar leverantör

Detta är en portal som samlar våra produkter inom segmentet enskilda avlopp. På dessa sidor hittar du information om våra produkter och här finns även allt tillgängligt material nedladdningsbart som PDF- dokument. 

Inom Cipax står alltid kvalitets- och miljötänkandet i fokus och präglar allt arbete från start till mål.
cpx23060_news hallbara.png

Cipax produkter för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara, har en lång livslängd och klarar ett brett temperaturspann från ca -30° C till +50° C. Vi har med vår långa erfarenhet tagit fram ett sortiment av produkter med hög kvalitet, väl anpassade för Nordiska förhållanden. Produkterna är samtidigt enkla att installera.

Cipax kan även erbjuda att specialanpassa produkterna för kundens ändamål. Som exempel att montera avluftningar, extra anslutningar och tömningsrör samt seriekoppling av tankar. 

Kontakta oss om ni har några speciella önskemål.