Hållbara avlopp

CPX Minireningsverk

för hög skyddsnivå och effektiv rening av avloppsvatten till badvattenkvalitet.

CPX Reningsverk renar ditt avloppsvatten i sju effektiva steg. Detta gör att reningsverket är ett av de effektivaste på marknaden.

Trycklufts system med mammutpump
• Inga elektriska pumpar. 
• Inga korrosionsproblem. 
• Lägre energiförbrukning. 
• Lägre servicekostnader.

Kemikalier förvaras i reningsverket oåtkomligt för barn. Dosersystemet känner av mängden inkommande avloppsvatten och doserar alltid rätt mängd kemikalier. Ingen över- eller underdosering av kemikalier som kan ha negativ effekt på miljön. Detta gör också att förbrukningen av kemikalier blir minimal. Enkel tvåvägskommunikation med inbyggt GSM-modem för övervakning och larm. Möjlighet att få varningslarm till sin mobil via sms. Bevakar dygnet runt funktionen i reningsverket och varnar för fel som uppkommer vilket  bidrar till att minska antalet servicetillfällen.

  • CPX-minireningsverk_tabell.png

  • 45061-cpx-minireningsverk.png

  • 45061-cpx-minireningsverk.png

  • 45061-cpx-minireningsverk.png