CPX Säkerhetsinvallning 60-10000L

Säkerhetsinvallningar används för att förhindra läckage även om behållaren eller tanken inuti skulle läcka. Speciellt viktigt vid lagring av kemikalier. Säkerhetsinvallningarna tillverkas som standard i naturellt polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet, se vidare beständighetslistan.

Nedladdning

CAD-filer kräver inloggning