CPX Slamavskiljare 1200-2200L

CPX Slamavskiljare har en lång sedimenteringssträcka som ger mycket hög slamavskiljningsförmåga. CPX Slamavskiljare finns i tre olika storlekar 1200 för BDT, 2200 och 4700 liter för BDT/WC där de tre modellerna är anpassade för att passa ett eller flera hushåll.
CPX Slamavskiljares låga, stabila konstruktion gör att kärlet passar till de flesta miljöer. Installationsdjupet skiljer sig något beroende av kärl, från 1 m ned till 2 m djup. In- och utlopp till tanken kan anpassas efter dina önskemål beroende på markförhållanden och övrigt system. CPX Slamavskiljare kan även användas ovan jord. Alla tankar kan utrustas med anslutningar, nivålarm, avluftningar och filter efter dina önskemål. För bästa resultat finns flera förhöjningshalsar att välja på. Till CPX Slamavskiljare 2200 och 4700 liter kan även Tegrarör användas.

Nedladdning

CAD-filer kräver inloggning