CPX Slutna tankar 1250-6000L

Våra slutna tankar finns  i fem storlekar 1250-6000 liter och är anpassade för nedgrävning. Vårt gröna 800 mm barnsäkra lock medföljer som standard. Alla tankar kan enligt önskemål utrustas med anslutningar, nivålarm, avluftningar, filter och förstås även med olika  stigarrör, förhöjningshalsar eller teleskophals.  Alla tankar är tredjeparts godkända som visar att de uppfyller de Europeiska kraven. Tankar om 2200, 3000 resp 6000 liter är dessutom lågbyggda och passar där speciellt bra när man inte kan eller vill gräva mer än nödvändigt. 

Utöver dessa har vi en tank om 2100 liter som av anpassad för samma användning ovan jord inom- eller utomhus.

Tankarna passar bra som uppsamlingstankar för regnvatten där de då även balanserar utsläppet till dagvattenledningen. De fungerar även bra som slutna tankar till avlopp och passar alla sorts WC eller som första steg i ett avloppsreningssystem.

Samtliga produkter är tillverkade i 100% återvinningsbar polyeten och gjutna i ett stycke.

Nedladdning

CAD-filer kräver inloggning