Vårt erbjudande

Med Cipax som samarbetspartner inleds samarbetet redan på idéstadiet där kombinationen av krav och rotationsgjutningens fördelar vägs samman till en optimal konstruktion.Vi har ett effektivt sätt att driva projekt.
 
Framtagning av verktyg sker i nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer. Tillverkningen sker därefter i den mest lämpliga produktionsutrustningen. Efterbearbetning sker manuellt eller där kraven är extra höga genom CNC-bearbetning. Produkten kompletteras därefter ofta genom montage av inköpta komponenter till färdig produkt. När det ställs höga renhetskrav rengörs produkten i vår tvättanläggning. Vi erbjuder slutligen logistiklösningar inklusive EDI.
 
                                                                             Offertförfrågan
 • cirklar_10.png

  Projektledning

  Cipax använder en APQP-projektmodell för att säkerställa att vi lever upp till prestanda och kundkrav från projektstart till färdig produkt.

 • Sv_konstruktion2.jpg

  Konstruktion

  Cipax har egna konstruktörer med lång erfarenhet. Målet är alltid att skapa en så optimal produkt som möjligt tillsammans med dig som kund. Allt konstruktionsarbete sker i 3D-CAD miljö. Beräkningar sker med hjälp av FEM-analys.

 • Sv_verktygsframtagning.jpg

  Verktygsframtagning

  Framtagning och tillverkning av verktyg erbjuds i egen regi eller i samarbete med noggrant utvalda leverantörer. Vi har stor erfarenhet av att ta fram verktyg i såväl stål som aluminium.

 • Sv_tillverkning.jpg

  Tillverkning

  Cipax har tillverkning i flera länder med flera maskintyper i varierande storlekar. Detta ger möjlighet att optimera produktionen för respektive produkt och behov.

 • Sv_konstruktion.jpg

  Kvalitet & miljö

  Löpande kvalitetssäkring genomförs för att säkerställa att korrekt produktkvalitet upprätthålls. Vi använder en mängd olika verktyg så som spårgas, ultraljud, kameror, mätmaskin samt jiggar och tolkar. Optimering av produkten för att minimera materialåtgången. Allt plastavfall återvinns.

 • Sv_efterbearb.jpg

  CNC bearbetning

  Vid mycket noggranna toleranser samt vid avancerade håltagningar används en 5-axlig CNC-fräs. I övrigt används ofta specialtillverkade fixturer utformade till respektive produkt.

 • cirklar-9.png

  Tvätt

  Produkterna rengörs med avjoniserad luft för snabbt och säkert resultat. I vissa fall används även en tvättmaskin som rengör med en speciellt framtagen tvättvätska.

 • Sv_montering.jpg

  Montering

  Monteringen sker i ergonomiskt utformade monteringsceller med stöd av fixturer. Detta för att säkra repeterbarheten för respektive produkt.

 • Sv_logistik.jpg

  Logistiklösningar

  Cipax erbjuder olika logistiklösningar ofta med EDI som grund i vårt samarbete med både kunder och leverantörer. Vi hjälper dig som kund att hitta den bästa.

 •   

 •   

 •