Plast är bäst ur ett livscykel- och miljöperspektiv!

2020-01-15 08:00

Cipax har genomfört en oberoende och granskad undersökning med rapport angående våra produkters livscykelanalys

Vi ville göra en kontroll om hur våra produkter står sig i jämförelse med andra material tillgängliga på marknaden. Vi lät därför Ramboll genomföra en livscykelanalys där hela produktens miljöpåverkan från råmaterial till avfall kontrolleras. Produkter tillverkade i polyeten, rostfritt stål samt glasfiber jämfördes och kontrollerades. WSP granskade rapporten för att bekräfta att värdena stämmer.

Resultatet visade tydligt att plast (Polyeten) är det bästa alternativet ur en totalt miljöpåverkan. Den polyeten Cipax AB använder sig av är återvinningsbar och har 4 till 6 gånger lägre miljöpåverkan än motsvarande produkter i andra material. 
 cpx-information-se.png
För mer information,
läs informationsbladet.