Ledande inom rotationsgjutning i Norden och Baltikum

Cipax utvecklar, tillverkar och säljer produkter i form av komponenter och system genom rotationsgjutning i miljövänliga material. Rotationsgjutning karaktäriseras av kostnadseffektivitet även vid mindre serier genom låga verktygskostnader och flexibel produktion.

Gruppen omfattar fyra enheter, alla med egna utvecklings- och säljorganisationer. Vi bistår med allt från projektledning, utveckling, tillverkning, montering till leverans, där vi i varje steg bistår med vår kompetens. 

Genom lång erfarenhet i branschen och nära samarbete med ledande industriföretag har vi erhållit förtroende som samarbetspartner med leveranser till ledande företag i Norra Europa.

Kunskap

Vi erbjuder våra kunder vår kunskap.

Utveckling

Vi investerar kontinuerligt i ny teknik.

Flexibla

Smarta lösningar i långa och korta serier.

Cipax har tre egna varumärken; CPX, Pioner & Steady

  • cipax_collage_2.png

    CPX - Industri, marin och infrastruktur

  • cpx-pioneer.png

    Pioner - Båtar för ett enkelt båtliv

  • cipax_steady.png

    Steady - Båtar för alla väder