Ledande inom rotationsgjutning i Norden och Baltikum

Cipax utvecklar, tillverkar och säljer produkter i form av komponenter och system genom rotationsgjutning i miljövänliga material. Rotationsgjutning karaktäriseras av kostnadseffektivitet även vid mindre serier genom låga verktygskostnader och flexibel produktion.

Gruppen omfattar fyra enheter, alla med egna utvecklings- och säljorganisationer. Vi bistår med allt från projektledning, utveckling, tillverkning, montering till leverans, där vi i varje steg bistår med vår kompetens. 

Genom lång erfarenhet i branschen och nära samarbete med ledande industriföretag har vi erhållit förtroende som samarbetspartner med leveranser till ledande företag i Norra Europa.

Bred bild 1170px

Rätt bredd fyller ut hela ytan

Vi kan tunga fordon!

Ex tankar för bränsle, adblue samt kåpor och rör.

Tuffa förhållanden

Marin miljö, vibrationer, skiftande temperaturer, starkt solljus...

Välkommen att utmana oss!

Cipax har tre egna varumärken; CPX, Pioner & Steady

  • cipax_collage_2.png

    CPX - Industri, marin och infrastruktur

  • cpx-pioneer.png

    Pioner - Båtar för ett enkelt båtliv

  • cipax_steady.png

    Steady - Båtar för alla väder